ISOCELL er brannhemmende og smelter ikke..

Selv om isolasjonen er laget av avispapir brenner den ikke. Den forkuller på samme måte som treverk. Forkullingen starter når temperaturen kommer opp i 400-450 °C. Det forkullede laget danner en barriere mot videre brann, og isolerer samtidig mot varmegjennomgang til den ueksponerte siden. I tillegg er isolasjonen tilsatt mineralske salter. Saltkrystallene binder mye vann, og ved brann avgis vannet og kjøler ned isolasjonen.

Dette kan sammenlignes med egenskapene til gipsplater.brann

ISOCELL har den høyest oppnåelige brannklasse for organiske isolasjonsmaterialer: Euroklasse B-s2.d0, og kan brukes i bygninger i brannklasse 1, og i boliger i inntil 3. etasjer.

For bruk i høyere brannklasser kreves det brannteknisk analyse eller dokumenterte løsninger.

Gjennomført branntester ved brannlaboratoriet i Trondheim dokumenterer 60 minutters brannmotstand i et bjelkelag isolert med celluloseisolasjon. Testforløpet viser hvordan isolasjonen forkuller meget langsomt, og beskytter bjelkene og konstruksjonen mot gjennombrenning.

Testen viser også celluloseisolasjonen sine utrolige skillende- og isolerende egenskaper (EI). Etter 60 minutters brannprøving var temperaturøkningen på oversiden (ueksponert flate) steget med kun 90 °C. Kravet er at midlere temperaturstigning ikke skal overskride 1400 °C!

Testrapporter og dokumenterte løsninger for REI 15 og REI 30 konstruksjoner med ISOCELL celluloseisolasjon finner du på våre hjemmesider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *