Betydningen av luftbevegelse (konveksjon) i isolasjonssjiktet.

SOCELL celluloseisolasjon har i tillegg til gode fuktegenskaper også helt spesielle egenskaper med hensyn til luftgjennomstrømning og varmemagasinering.

Dette på grunn av at cellulosefibrene er hule. I tillegg til stillestående luft mellom fibrene er det også stillestående luft i hver fiber som gjør at isolasjonsegenskapene blir meget gode.

På grunn av disse egenskapene, og at isolasjonen i tillegg legges inn med høy densitet (egenvekt), gjør at isolasjonen har meget lav luftgjennomstrømning i motsetning til lette mineralullprodukter.

Dette illustreres i denne tabellen.

tabellTallene er hentet fra NBI-blad 573.344 og målinger ved SP Sveriges Provings- och Forskningsinstitutt og viser at luft-gjennomgangen i løs glassull er mer enn 12 ganger så høy som i celluloseisolasjon når isolasjonen blåses ut på et loft.

Luftgjennomgangen i lette mineralull-matter i vegg er 6 ganger høyere enn luftgjennomgangen i celluloseisolasjon.

Stillestående luft er grunnleggende i de fleste isolasjonsmaterialer. Når luften begynner å sirkulere inne i isolasjon og konstruksjon reduseres isoleringsevnen betydelig.

Energibehovet til oppvarming øker, og det kan oppstå fuktproblemer.hus Illustrasjonen til høyre viser hva som skjer ved stor isolasjonstykkelse i en veggkonstruksjon.

Varm luft stiger opp mot innvendig varm side for så å bli presset ut mot den kalde vindsperren i veggen sitt høyeste punkt. Den raske avkjølingen kan lett føre til kondensering og fuktansamling i konstruksjonen.

Fuktighet fører gjerne til soppvekst og muggdannelse.

Problemstillingen vil bli mer og mer aktuell etter hvert som tykkelsen av isolasjonssjiktet økes.

ISOCELL celluloseisolasjon har lavere luftgjennomstrømning enn de fleste andre isolasjonsmaterialer og bidrar til redusert konveksjon (luftbevegelse) i konstruksjonene. Det reduserer varmetapet. Samtidig reduseres faren for kondens og fuktdannelse betydelig.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *